Gabinet psychoterapii

Psyche - Warszawa - Żoliborz ul. Próchnika 8 lok. 75

Pomoc psychologiczna jest adresowana jest do klientów z każdym rodzajem problemów, także do dzieci i młodzieży. Pomagam osobom cierpiącym, między innymi, na nerwice, depresje, fobie, lęki, trudności w relacjach z innymi, psychozy, zaburzenia osobowości, ale też osobom przeżwającym kryzysy życiowe.

Wiele naszych trudności ma swoje źródło w nieadaptacyjnych przekonaniach oraz nieuświadamianych wewnêtrznych konfliktach. Konflikty te, choż z zasady wpisane w nasze życie, niekiedy eskalują, utrudniając nam funkcjonowanie, obniżając samopoczucie i przyczyniając się do trudności w relacjach społecznych. Czasem powodują wytworzenie konkretnych objawów psychopatologicznych. Praca nad konkretnym problemem polega na poszerzeniu świadomości tych zjawisk. W ten sposób klient ma szansę odzyskać kontrolę nad swoim życiem, doświadczać je jako komfortowe, czerpać z niego radość i satysfakcję. Zmiana zachodzi w sferze przeżywania siebie, innych i świata zewnętrznego. Do tej zmiany przyczynia siê zbudowanie specyficznej wiêzi między psychologiem a klientem, opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Zakładam, że podstawowymi wymiernikami zdrowia psychicznego są: zdolność do nawiązywania bliskich relacji, do pracy, a także wewnętrzna wolność wobec własnych ograniczeń.

Przykładam dużą wagę do przestrzegania zasad etyki zawodowej, traktując je nie tylko jako wymiernik profesjonalizmu, ale i warunek skuteczności pomocy.